Galéria

Aktuálne


Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Trnavský samosprávny kraj
Slovensko-české vzťahy vo výtvarnom umení na Pomoraví
k 100. výročiu vzniku Československej republiky a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, 8. 11. 2018Inštalácia sochy Jozefa Kostku Stĺp básnikom v záhrade Galérie Jozefa Kostku v Bratislave, 2. 5. 2018

Michal Huba, Boris Hochel, Michal Kalnický, Jakub Huba a akad. sochár Marian Huba pri inštalácii drevennej sochy Jozefa Kostku v Bratislave, 2018
Čistenie Kostkovho Pamätníka prvomájového zhromaždenia proletariátu v roku 1890 na Železnej studienke. Jakub Huba z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave očistil s priateľmi zarastený Kostkov pomník na Železnej studienke v Bratislave, 1. mája 2019Jakub Huba čistí Kostkov pomník na Železnej studienke v Bratislave, 1. mája 2019